Cho thuê xe nâng Nhơn Trạch Long Thành Đồng Nai

Bảng giá cho thuê xe nâng tại Đồng Nai.

Xe nâng 2 tấn- 2.5 tấn

(12.000.000 – 14.000.000)/tháng

Xe nâng 3 tấn- 3.5 tấn

(15.000.000 – 17.000.000)/tháng

Xe nâng 4 tấn- 5 tấn

(18.000.000 – 20.000.000)/tháng

Xe nâng 7 tấn- 8 tấn

(25.000.000 – 30.000.000)/tháng

Xe nâng 10 tấn

(30.000.000 – 35.000.000)/tháng

Xe nâng 20 tấn

(50.000.000 – 60.000.000)/tháng

 

Danh mục:
error: Content is protected !!