Cho thuê xe nâng Nhơn Trạch Long Thành Đồng Nai

  Bảng giá cho thuê xe nâng tại Đồng Nai.

  Xe nâng 2 tấn- 2.5 tấn

  (12.000.000 – 14.000.000)/tháng

  Xe nâng 3 tấn- 3.5 tấn

  (15.000.000 – 17.000.000)/tháng

  Xe nâng 4 tấn- 5 tấn

  (18.000.000 – 20.000.000)/tháng

  Xe nâng 7 tấn- 8 tấn

  (25.000.000 – 30.000.000)/tháng

  Xe nâng 10 tấn

  (30.000.000 – 35.000.000)/tháng

  Xe nâng 20 tấn

  (50.000.000 – 60.000.000)/tháng

   

  error: Content is protected !!