Lọc nhớt máy, lọc nhớt hộp số lọc nhớt thuỷ lực, lọc xăng ga, lọc dầu tại Bình Dương, Đồng Nai

  • Thay nhớt máy (10 lít).
  • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
  • Thay nhớt hộp số (10 lít).
  • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
  • Thay nhớt thuỷ lực.
  • Thay lọc nhớt thuỷ lực. (2 cái: lọc đi và lọc về).
  • Thay dầu thắng.
  • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
  • Thay nhớt cầu.
  • Thay Bu-gi xông.
  • Thay lọc dầu.
  • Thay bơm tay.
  • Vệ sinh – Bảo dưỡng hệ thống thắng.

  Danh mục:
  error: Content is protected !!