Lọc nhớt máy, lọc nhớt hộp số lọc nhớt thuỷ lực, lọc xăng ga, lọc dầu tại Bình Dương, Đồng Nai

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt hộp số (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt thuỷ lực.
 • Thay lọc nhớt thuỷ lực. (2 cái: lọc đi và lọc về).
 • Thay dầu thắng.
 • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
 • Thay nhớt cầu.
 • Thay Bu-gi xông.
 • Thay lọc dầu.
 • Thay bơm tay.
 • Vệ sinh – Bảo dưỡng hệ thống thắng.

error: Content is protected !!