Phụ tùng xe nâng tại Bình Dương| Bến Cát| Tân Uyên| Thủ Dầu Một| Thuận An| Bàu Bàng

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm. 

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Các loại lọc nhớt trên xe nâng hàng

Lọc trên xe nâng động cơ dầu:

Lọc nhớt động cơ.

Lọc nhớt hộp số.

Lọc nhớt thuỷ lực đi và về.

Lọc gió.

Lọc dầu.

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Lọc trên xe nâng động cơ xăng (ga):

Lọc nhớt động cơ.

Lọc nhớt hộp số.

Lọc nhớt thuỷ lực đi và về.

Lọc gió.

Lọc xăng (ga).

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Lọc trên xe nâng động cơ điện:

Lọc nhớt thuỷ lực đi và về.

Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai| Tphcm.

Bảo dưỡng định kỳ xe nâng hàng

Bảo dưỡng xe nâng dầu

Bảo trì xe nâng dầu chế độ 250 giờ.

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).

Bảo trì xe nâng dầu ở chế độ 500 giờ

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
Phụ tùng xe nâng, Lốp xe nâng nhập khẩu, Cung cấp Phụ Tùng Xe Nâng Bình Dương

Bảo trì xe nâng dầu ở chế độ 1000 giờ

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt hộp số (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt thuỷ lực.
 • Thay lọc nhớt thuỷ lực. (2 cái: lọc đi và lọc về).
 • Thay lọc dầu.
 • Thay dầu thắng.
 • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
Phụ tùng xe nâng, Lốp xe nâng nhập khẩu, Cung cấp Phụ Tùng Xe Nâng Bình Dương

Bảo trì xe nâng dầu ở chế độ 2000 giờ

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt hộp số (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt thuỷ lực.
 • Thay lọc nhớt thuỷ lực. (2 cái: lọc đi và lọc về).
 • Thay dầu thắng.
 • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
 • Thay nhớt cầu.
 • Thay Bu-gi xông.
 • Thay lọc dầu.
 • Thay bơm tay.
 • Vệ sinh – Bảo dưỡng hệ thống thắng.
Phụ tùng xe nâng, Lốp xe nâng nhập khẩu, Cung cấp Phụ Tùng Xe Nâng Bình Dương

Bảo dưỡng xe nâng ga (xăng)

Bảo trì xe nâng ga (xăng) chế độ 250 giờ.

 • Thay nhớt máy (05 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).

Bảo trì xe nâng ga (xăng) ở chế độ 500 giờ

 • Thay nhớt máy (05 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).

Bảo trì xe nâng ga (xăng) ở chế độ 1000 giờ.

 • Thay nhớt máy (05 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (01 cái).
 • Thay nhớt hộp số (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (01 cái).
 • Thay nhớt thuỷ lực (01 cái: lọc đi và lọc về).
 • Thay lọc ga (xăng).
 • Thay dầu thắng.
 • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Bảo trì xe nâng ga (xăng) ở chế độ 2000 giờ.

 • Thay nhớt máy (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt hộp số (10 lít).
 • Thay lọc nhớt máy (1 cái).
 • Thay nhớt thuỷ lực.
 • Thay lọc nhớt thuỷ lực. (2 cái: lọc đi và lọc về).
 • Thay dầu thắng.
 • Thay nước két nước và châm thêm nước giải nhiệt làm mát động cơ.
 • Thay nhớt cầu.
 • Thay Bu-gi đánh lửa.
 • Thay lọc xăng (ga).
 • Bảo dưỡng và kiểm tra bộ chia lửa.
 • Vệ sinh – Bảo dưỡng hệ thống thắng.
Lọc nhớt động cơ| Lọc Nhớt hộp số| lọc dầu| lọc gió| Lọc ga tại Dĩ An| Bến Cát| Thủ Dầu| Tân Uyên| Thuận An| Biên Hoà| Đồng Nai|Tphcm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.